ปรัชญา : บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์เปรื่องปราดด้านการบริหาร เรียนรู้แบบสหวิทยาการ รู้จักผสมผสานการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรม วิสัยทัศน์ : ภายในปี พ.ศ. 2551 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์จะเป็นโปรแกรมวิชาที่มีความเป็นเลิศและมีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาด้วยการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรของโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัย และท้องถิ่น เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง
 
Home  
Gallery » กิจกรรมอาสาสมัคร กศ.พป. รุ่น 10 » ร่วมกิจกรรมกับ อพม. อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
logo
Page: 1 of 2 (Total: items)   12   { Show All }

•  All photo gallery.
• Page created in 0.01 seconds.
 
 
 
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477