Online ขณะนี้  1 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ

ความรู้ทั่วไปคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ที่ออกก็จะเป็น 1.อนุกรม 2 ชั้น 2.ความน่าจะเป็นซึ่งจะคล้ายเป็นการทดสอบเชาว์ปัญญาของคนสอบในการใช้กระบวนการวิเคราะห์เช่น สนามบอล สปอร์ตไลต์ .....ต่อไปจะคืออะไรบางครั้งอาจมีประโยครูปสัญลักษณ์
ภาษาไทยก็จะออกเหมือนๆ เดิมจะเป็นคำสะกดว่าคำใดในตัวเลือกไม่ถูกต้อง คำราชาศัพท์การเรียงประโยค การจับใจความสำคัญ อาจจะมีรูปของการวางบทบทของกลอนให้สอดคล้อง
 กฏหมายอาญาอาจจะออกเรื่องกฏหมายอาญาภาคความผิด เท่าที่คาดเดาได้ก็จะมีเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์(การฉ้อโกงยักยอกทรัพย์) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร *** หลักการดูหนังสือต้องอ่านตัวบทและก็หาหนังสือพวกองค์ประกอบความผิดของแต่ละมาตราประกอบ และก็อ่านฏีกาประกอบไม่จำเป็นต้องจำรายละเอียด เลขมาตราได้จำแค่หลักๆของมาตราก็พอ
กฏหมายวิอาญาจะออกเรื่องผู้เสียหายมาตรา 2(4),4,5,6 การออกหมายจับ หมายค้น การจับ(กรณีต่างๆ)การค้น การขัง(ดูว่าปัจจุบันขังได้ไม่เกินกี่วัน ขังได้กี่ผลัดรวมกันแล้วไม่เกินกี่วัน) อำนาจของพนักงานสอบสวนความผิดท้ายประมวลกฏหมาย****จำให้แม่นๆ
กฏหมายลักษณะพยานดูว่าพยานมีกี่ประเภท การรับฟังพยานในชั้นศาล ****อ่านหนังสือของอ.ต้องให้หมดรับรองสอบได้แน่
พรบ.ตำรวจคาดเดาไม่ได้ว่าจะออกอะไรเพราะมันออกตรงๆตามตัวบทเพียงแค่ว่าเราอ่านหมดหรือป่าวและเราจำได้หรือป่าว****เป็นข้อสอบความจำล้วนๆคำตอบจะอยู่ในตัวพรบ.สำคัญคือต้องอ่านเท่านั้น
จริยธรรมจะเป็นข้อสอบ 2 ส่วนส่วนแรกอาจจะถามตามตัวพรบ.เป็นความจำส่วนที่สองอาจจะเป็นการถามเพื่อดูทัศนคติ หรือแนวการปฏิบัติตามหลักศาสนาพวกอิทธิบาท4 สังคหวัตถุพรมวิหาร***เทคนิคถ้าไม่รู้คำตอบให้ตอบข้อที่คิดว่าดีที่สุดตามหลักวิชาการชนิดที่ว่ามันดีเลิศเลอ
 
 
******
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ารู้แนวข้อสอบแต่ไม่ขวนขวายช่วยตัวเองไม่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติม โลกทัศน์แคบมัวแต่ไปวิ่งบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อ่านตัวบท หลับเวลาเรียนก็ทำใจได้ไม่ต้องไปสอบ เพราะเชื่อได้ว่ามันไม่ติดหรอกชัวร์******
 
 
                                     
ลิขิตฟ้าก็ไม่สู้มานะตน

 

จาก ส.ต.ต. วันเฉลิม เอี่ยมเผ่าจีน" <paeyim_jubjub@hotmail.com>  รปศ.รุ่น 7

2010-03-17 by admin

2015-06-09 :: นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2558 ได้รองชนะเลิศลำดับที่ 3
2014-06-10 :: โครงการบริการทางวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2556-2557
2014-06-10 :: นักศึกษา รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลในการเข้ารับการฝึกงาน ณ ม.ฮานอย ประเทศเวียตนาม
2010-11-27 :: คณาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2010-11-17 :: นักศึกษา รปศ นครปฐม ชนะเลิศแข่งขันทักษะทางวิชาการ พจนก.
2010-09-01 :: นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รปศ. ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมจากสำนักงาน ป.ป.ช.
2010-03-17 :: โครงการค่ายพุทธิปัญญาเพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม
2010-03-17 :: แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
2010-01-19 :: ครบรอบ ๑๒ ปีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2009-12-19 :: อาสาสมัคร จิตสาธารณะ และผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม Volunteer, Public Mind and Public Interest
2009-12-08 :: การนำเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
2009-11-28 :: กิจกรรมอาสาสมัคร
2009-11-27 :: อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer for Social Development)
2009-11-20 :: กิจกรรมอาสาสมัครทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.พป. รุ่น 10 ปีการศึกษา 2552 (1)
2008-02-26 :: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดสัมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์
Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels