Online ขณะนี้  11 คน
:: Visitors :: 
เริ่มนับ 1 กันยายน 2551
แนวข้อสอบสำหรับการสอบเข้ารับราชการตำรวจ

ความรู้ทั่วไปคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ที่ออกก็จะเป็น 1.อนุกรม 2 ชั้น 2.ความน่าจะเป็นซึ่งจะคล้ายเป็นการทดสอบเชาว์ปัญญาของคนสอบในการใช้กระบวนการวิเคราะห์เช่น สนามบอล สปอร์ตไลต์ .....ต่อไปจะคืออะไรบางครั้งอาจมีประโยครูปสัญลักษณ์
ภาษาไทยก็จะออกเหมือนๆ เดิมจะเป็นคำสะกดว่าคำใดในตัวเลือกไม่ถูกต้อง คำราชาศัพท์การเรียงประโยค การจับใจความสำคัญ อาจจะมีรูปของการวางบทบทของกลอนให้สอดคล้อง
 กฏหมายอาญาอาจจะออกเรื่องกฏหมายอาญาภาคความผิด เท่าที่คาดเดาได้ก็จะมีเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์(การฉ้อโกงยักยอกทรัพย์) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร *** หลักการดูหนังสือต้องอ่านตัวบทและก็หาหนังสือพวกองค์ประกอบความผิดของแต่ละมาตราประกอบ และก็อ่านฏีกาประกอบไม่จำเป็นต้องจำรายละเอียด เลขมาตราได้จำแค่หลักๆของมาตราก็พอ
กฏหมายวิอาญาจะออกเรื่องผู้เสียหายมาตรา 2(4),4,5,6 การออกหมายจับ หมายค้น การจับ(กรณีต่างๆ)การค้น การขัง(ดูว่าปัจจุบันขังได้ไม่เกินกี่วัน ขังได้กี่ผลัดรวมกันแล้วไม่เกินกี่วัน) อำนาจของพนักงานสอบสวนความผิดท้ายประมวลกฏหมาย****จำให้แม่นๆ
กฏหมายลักษณะพยานดูว่าพยานมีกี่ประเภท การรับฟังพยานในชั้นศาล ****อ่านหนังสือของอ.ต้องให้หมดรับรองสอบได้แน่
พรบ.ตำรวจคาดเดาไม่ได้ว่าจะออกอะไรเพราะมันออกตรงๆตามตัวบทเพียงแค่ว่าเราอ่านหมดหรือป่าวและเราจำได้หรือป่าว****เป็นข้อสอบความจำล้วนๆคำตอบจะอยู่ในตัวพรบ.สำคัญคือต้องอ่านเท่านั้น
จริยธรรมจะเป็นข้อสอบ 2 ส่วนส่วนแรกอาจจะถามตามตัวพรบ.เป็นความจำส่วนที่สองอาจจะเป็นการถามเพื่อดูทัศนคติ หรือแนวการปฏิบัติตามหลักศาสนาพวกอิทธิบาท4 สังคหวัตถุพรมวิหาร***เทคนิคถ้าไม่รู้คำตอบให้ตอบข้อที่คิดว่าดีที่สุดตามหลักวิชาการชนิดที่ว่ามันดีเลิศเลอ
 
 
******
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ารู้แนวข้อสอบแต่ไม่ขวนขวายช่วยตัวเองไม่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติม โลกทัศน์แคบมัวแต่ไปวิ่งบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อ่านตัวบท หลับเวลาเรียนก็ทำใจได้ไม่ต้องไปสอบ เพราะเชื่อได้ว่ามันไม่ติดหรอกชัวร์******
 
 
                                     
ลิขิตฟ้าก็ไม่สู้มานะตน

 

จาก ส.ต.ต. วันเฉลิม เอี่ยมเผ่าจีน" <paeyim_jubjub@hotmail.com>  รปศ.รุ่น 7

2010-03-17 by admin


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>

Copyright (c) 2014 NPRU. All Rights Reserved.
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3410-9300 ต่อ 3477
support screen resolution 1024x768 pixels