• ชื่อห้อง
  : ห้องอัญชัน
  นักเรียนทั้งหมด
  : 21 คน
  ชาย
  : 11 คน
  หญิง
  : 10 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางสาววิมาดา ชนะวัฒนานนท์

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องอัญชัน
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายกรณ์  ตันติชวลิต
  น้องอิม
  รถปูน

  2
  เด็กชายชยพล  นิมิตรศติกุล
  น้องเซนได
  มะละกอ

  4
  เด็กชายชานนท์  โชติจารุดิลก
  น้องค๊อปเตอร์
  มด

  5
  เด็กชายพุฒิพงศ์  นิพนธ์พิทยา
  น้องข้าวตู
  แพนด้า

  6
  เด็กชายภูรินท์  เจริญสุข
  น้องภพ
  แมวน้ำ(สีฟ้า)

  7
  เด็กชายวรพัช  ว่องทวิภัทร์
  น้องวีโน่
  แมวน้ำ(สีเทา)

  8
  เด็กชายวีรถัสส์  รุ่งโรจน์บุญยกุล
  น้องปลื้ม
  ดอกทิวลิบ

  9
  เด็กชายศิวกร  มีสิน
  น้องคุณ
  กบ(สีเขียว)

  10
  เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โลหะกิจสงคราม
  น้องออดี้
  เสือ

  11
  เด็กชายอาภากร  สิรศักดิ์
  น้องปาย
  แมว

  12
  เด็กหญิงกมลพร  บุญญาถิบาลวงศ์
  น้องเอย
  ไก่

  13
  เด็กหญิงกัณณ์ณิศา  สถาพรวรศักดิ์
  น้องเฟรย่า
  ปลา

  14
  เด็กหญิงแก้วขวัญ  จันทร์เกิด
  น้องข้าวปุ้น
  กล้วย

  15
  เด็กหญิงจิดาภา  ผิวตาลดี
  น้องเธอ
  นก

  16
  เด็กหญิงชลธิชา  บุญยรัศมี
  น้องมุก
  นกฮูก

  17
  เด็กหญิงโชติชนิต  พลขา
  น้องแพรว
  ชมพู่

  18
  เด็กหญิงรมิตา  ไชยสวัสดิ์
  น้องอ้อย
  ร่ม

  19
  เด็กหญิงรมย์ธีรา  จงวัฒนาเจริญสิน
  น้องเมย์
  ฮิบโป

  20
  เด็กหญิงอภสรา  นีละศรี
  น้องออร่า
  กบ(สีชมพู)

  21
  เด็กหญิงไอรี  ชาเลีย ดรูว์
  น้องไอรี
  แกะ

  3
  เด็กชายชยทัต  ศิริชัย
  น้องปูนปั้น
  ช้าง