• ชื่อห้อง
  : ห้องพวงแสด
  นักเรียนทั้งหมด
  : 18 คน
  ชาย
  : 9 คน
  หญิง
  : 9 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางสาวสาตรี เหลืองดำรงด์

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องพวงแสด
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายกฤติพงศ์  วัชรพาณิชย์
  น้องแคน
  ปลา

  2
  เด็กชายคเชนชัย  จันทร์ลอยนภา
  น้องลีโอ
  ทับทิม

  3
  เด็กชายรัฐวิทย์  เขยเพ็ญชศรี
  น้องการ์ตูน
  เสือ

  4
  เด็กชายวิวรรธน์  ลิ้มบวรนันท์
  น้องคุณ
  ช้าง

  5
  เด็กชายวีร์รษเมธ  ทรัพย์แก้วยอด
  น้องกูเกิ้ล
  ส้ม

  6
  เด็กชายปัณณวิชญ์  องควิโรจน์
  น้องปันปัน
  ช้าง

  7
  เด็กชายศิววัชส์  มุยมี
  น้องว่าน
  แพนด้า

  8
  เด็กชายศิล  ศิลปะงาม
  น้องโฟโต้
  กระหล่ำปี

  9
  เด็กชายสธนธร  ยอดแก้ว
  น้องพริศ
  นกฮูก

  10
  เด็กหญิงกลมพรรณ  คงศักดิ์
  น้องจูน
  แมลงเต่าทอง

  11
  เด็กหญิงณภัทร  ตรีพลอักษร
  น้องเบรนนี
  รถยก

  12
  เด็กหญิงนลินทิพย์  เอี่ยมเอกสุวรรณ
  น้องน้ำอุ่น
  เรือใบ

  13
  เด็กหญิงพรพัชรนันท์  นิติพันธ์
  น้องเฟิร์ส
  ไก่

  14
  เด็กหญิงพลอยชนก  ทองหล่อ
  น้องข้าวโพด
  แตร

  15
  เด็กหญิงมุกดา  โชติจารุดิลก
  น้องหมิง
  นาฬิกา

  16
  เด็กหญิงภัทรศยา  รุ่งทวีชัย
  น้องพอใจ
  ร่ม

  17
  เด็กหญิงภรัญญา  เจริญลาภวิชโช
  น้องแพล้นท์
  กระบองเพชร

  18
  เด็กหญิงสิตานัน  ธรรมประกฤติ
  น้องเคท
  องุ่น