• ชื่อห้อง
  : ห้องพวงหยก
  นักเรียนทั้งหมด
  : 16 คน
  ชาย
  : 9 คน
  หญิง
  : 7 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางสาวสิริรัตน์ แย้มสวย

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องพวงหยก
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายกรภพ  สุวรรณศรี
  น้องฟาเดล
  เห็ด

  2
  เด็กชายขยากร  ศุภมาสหิรัญ
  น้องไตเติ้
  กระหล่ำปลี

  3
  เด็กชายณัฐชนน  ศุภมาสหิรัญ
  น้องปุณณ์
  รถตัก

  4
  เด็กชายปภาวิน  จำรูญ
  น้องตะวัน
  รถดับเพลิง

  5
  เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณทำมี
  น้องยูเครน
  ผักกาด

  6
  เด็กชายลักษมณ์  แก้วสะอาด
  น้องลักษณ์
  เรือใบ

  7
  เด็กชายพีระภัทร  กำบัง
  น้องพี
  แมว

  8
  เด็กชายศศรัญญู  คงพากเพียร
  น้องฮอล
  กระบองเพชร

  9
  เด็กชายอิธิเชษฐ์  ห้วยหวงษ์ทอง
  น้องต้นน้ำ
  นก

  10
  เด็กหญิงญาดา  สุทธิวงษ์
  น้องญาดา
  ทับทิม

  11
  เด็กหญิงธมลวรรณ  เหล่าเท้ง
  น้องพรีม
  ดอกมะลิ

  12
  เด็กหญิงธมลวรรณ  รวยอริยทรัพย์
  น้องเอแคร์
  แจกันดอกไม้

  13
  เด็กหญิงนพัศดา  อลงการณ์รัศมี
  น้องน้ำปั่น
  เห็ด

  14
  เด็กหญิงเปมิกา  วัฒนะชัย
  น้องมะเหมี่ยว
  แตงโม

  15
  เด็กหญิงเมธาพร  ตระกูลขุนจำนง
  น้องต้นข้าว
  องุ่น

  16
  เด็กหญิงอัญมณี  รอดเชื้อจีน
  น้องมณี
  กล้วย