• ชื่อห้อง
  : ห้องพวงคราม
  นักเรียนทั้งหมด
  : 13 คน
  ชาย
  : 9 คน
  หญิง
  : 4 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางสาวอัมพิกา ศรีบารเย็น

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องพวงคราม
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายขจรบุญ  ปรีชาบริสุทธ์
  น้องบุญ
  แตร

  2
  เด็กชายจนัสธร  วงษ์ศรี
  น้องนโม
  ม้าโยก

  3
  เด็กชายชาติกมลไชยฐ์  ฆ้องทองชัย
  น้องตี๋ตุน
  รถตัก

  4
  เด็กชายฐิติพันธ์  ตลับนาค
  น้องมิมิว
  ยานอวกาศ

  5
  เด็กชายณัฐธัณ  โชติศิริ
  น้องปัณณ์
  รถบรรทุก

  6
  เด็กชายณัฐธนนท์  สุวรรณศิลศักดิ์
  น้องคิม
  เฮลิคอปเตอร์

  7
  เด็กชายทศทศ  ทัศนะเกตุ
  น้องเทนเทน
  กรรไกล

  8
  เด็กชายธีร์ชานัน  ปฎิปทาพานิชย์
  น้องชังชัง
  กีต้า

  9
  เด็กชายศศิน  คงสิทธ์ ถัง
  น้องเป่าเป๋า
  รถปูน

  10
  เด็กหญิงบุญชนิต  อินทร์ผึ้ง
  น้องฮ่านิ
  เด็ก

  11
  เด็กหญิงพิภัทรา  มีพร้อม
  น้องวิกกี้
  นาฬิกา

  12
  เด็กหญิงธนนิกษา  เรืองศรี
  น้องธูปหอม
  ร่ม

  13
  เด็กหญิงสุกัญญา  ภาคนานา
  น้องหมูแฮม
  หมี