• ชื่อห้อง
  : ห้องบานบุรี
  นักเรียนทั้งหมด
  : 15 คน
  ชาย
  : 7 คน
  หญิง
  : 8 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางสาวอังสุมา มณีสุข

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องบานบุรี
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายทวีวิชญ์  โชคชัยเสรี
  น้องแอนฟิวส์
  ผักกาด

  2
  เด็กชายธนภัทร  บัวรัตน์
  น้องพรอช์
  กะหล่ำปลี

  3
  เด็กชายธนกฤต  ลิมปธิติกุล
  น้องนิวตั้น
  เห็ด

  4
  เด็กชายน้ำเย็น  เกษมสุข
  น้องน้ำเย็น
  กอสซิล่า

  5
  เด็กชายพลภัทร  เรื่องพยุงศักดิ์
  น้องแอร์บัส
  ไก่

  6
  เด็กชายพลวิวัฒน์  ภู่นาค
  น้องมาริโอ้
  ตะบองเพชร

  7
  เด็กชายภาคภูมิ  วิริยะอารี
  น้องโปร
  มด

  8
  เด็กหญิงกตญา  พัชรคงพิสิฐ
  น้องญ๋า
  ทับทิม

  9
  เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมถวิล
  น้องแพรว
  องุ่น

  10
  เด็กหญิงจิรฐา  จารุพุทธิศิริพจน์
  น้องแพรวพร
  ช้าง

  11
  เด็กหญิงณัฐณิขา  ศรีภัทราพันธุ์
  น้องไอซ์
  แตงโม

  12
  เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงรอด
  น้องณัฐ
  แจกันดอกไม้

  13
  เด็กหญิงธัญวรา  ศรีบุญสกุล
  น้องธันย์
  กล้วยหอม

  14
  เด็กหญิงพัชราณัชช์  จึงสำราญพงศ์
  น้องหนูนา
  ผีเสื้อ

  15
  เด็กหญิงวริศยสทัศน์  กิจก้องขจร
  น้องแบม
  ดอกมะลิ