• ชื่อห้อง
  : ห้องลีลาวดี
  นักเรียนทั้งหมด
  : 14 คน
  ชาย
  : 5 คน
  หญิง
  : 9 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางธนิกา จำนงค์ภักดิ์

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องลีลาวดี
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายณสรวง  มณีสงค์
  น้องต้นกล้า
  ฮิปโป

  2
  เด็กชายทัตสุ  ทองวงษ์
  น้องริวจิ
  ช้าง

  3
  เด็กชายปรัตถกร  อยู่เจริญ
  น้องอั้งอั้ง
  กรรไกร

  4
  เด็กชายปัณณฑัต  ชูสังข์
  น้องแอล
  แมวน้ำ

  5
  เด็กชายพิชคุณ  ยิ้มพวง
  น้องโอโซน
  มด

  6
  เด็กหญิงกรรณพร  ช่อเหมือน
  น้องออร์แกน
  ผีเสื้อ

  7
  เด็กหญิงชุดา  รับความสุข
  น้องฟินนาเล่
  แม่กุญแจ

  8
  เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีนุรัตน์
  น้องบลาย
  ปลา

  9
  เด็กหญิงนภัทรลดา  พงษ์ลิ้ม
  น้องอาย
  หมีแพนด้า

  10
  เด็กหญิงบุศธิดา  แซ่อึ้ง
  น้องกอญ่า
  ลูกเจี๊ยบ

  11
  เด็กหญิงบัณฑิตา  หวังแก้ว
  น้องฑิตา
  นก

  12
  เด็กหญิงปวิชญา  ทองภักดี
  น้องฟ้า
  นกฮูก

  13
  เด็กหญิงมิ่งกมล  เดชมา
  น้องภีม
  ชมพู่

  14
  เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์  ฤทธิ์มงคลพันธุ์
  น้องเฌอแตม
  แกะ