• ชื่อห้อง
  : ห้องเฟื่องฟ้า
  นักเรียนทั้งหมด
  : 13 คน
  ชาย
  : 8 คน
  หญิง
  : 5 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางสาวจริยา จันทร์เพ็ญ

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องเฟื่องฟ้า
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายกันตณัฐ  อาภานันท์
  น้องออโต้
  มังกร

  2
  เด็กชายกรณ์พระแก้ว  จำเนียรดำรงการ
  น้องซองพลู
  ผีเสื้อ

  4
  เด็กชายพิพัฒพล  ธีรภัทรวณิชย์
  น้องเบสท์
  แมว

  5
  เด็กชายวุฒิภัทร  ขัตติยะปฐมชัย
  น้องปันปัน
  เห็ด

  6
  เด็กชายวัชระพงศ์  ญาโนภาส
  น้องว่านว่
  ปลา

  7
  เด็กชายสิทธิชัย  เยือกเย็น
  น้องเซนิค
  ชมพู่

  8
  เด็กชายเอก  วิเศษสิงห์
  น้องไอโฟน
  หมี

  9
  เด็กหญิงชญาภา  ปฐมกาญจนา
  น้องมิกะ
  กล้วย

  10
  เด็กหญิงฑิตยา  ปิยะชัยวุฒิ
  น้องต้นเตย
  องุ่น

  11
  เด็กหญิงปุณยนุช  แสงอุทัย
  น้องข้าวปุ้น
  นาฬิกา

  12
  เด็กหญิงนันท์นภัส  พรศิริรัตน์
  น้องกัสจัง
  แตงโม

  13
  เด็กหญิงภรณ์รดา  อำยะศิริ
  น้องซอฟ์ท
  เด็กผู้หญิง

  3
  เด็กชายทัฬหภพ  คุณาธาทร
  ทัฬ
  ร่ม