• ชื่อห้อง
  : ห้องมะลิ
  นักเรียนทั้งหมด
  : 12 คน
  ชาย
  : 3 คน
  หญิง
  : 9 คน
  ครู ประจำชั้น
  : นางสาววนิดา ทรัพย์สมบูรณ์

 • รายชื่อนักเรียน ห้อง ห้องมะลิ
  ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  สัญลักษณ์
  รูป
  1
  เด็กชายนปุณ  ชูดวง
  น้องปาแปง
  เสือ

  2
  เด็กชายพบธัม  รินจันทร์
  น้องนะโม
  แมว

  3
  เด็กชายสิรภัทร  ไชยสวัสดิ์
  น้องโอม
  มด

  4
  เด็กหญิงธนพรรธ์  แซ่เอี๊ยว
  น้องตน
  แกะ

  5
  เด็กหญิงกันย์ชิสา  พิชญ์จำนงค์
  น้องน้ำขิง
  หมีแพนด้า

  6
  เด็กหญิงจิตประภัสสร์  จันทรอัมพร
  น้องบัว
  ปลา

  7
  เด็กหญิงญาดา  ใจชื่น
  น้องปลายฟ้า
  นกฮูก

  8
  เด็กหญิงณิชามน  ครุธบัว
  น้องใบหม่อน
  นก

  9
  เด็กหญิงณัฐชานันท์  สาแก้ว
  น้องโมเดล
  ฮิปโป

  10
  เด็กหญิงนดา  อายุเคน
  น้องนดา
  ไก่

  11
  เด็กหญิงพุฒิพร  แสงทอง
  น้องเอแคร์
  กีต้าร์

  19
  เด็กหญิงสุภัชญา  ลี้ไพบูลย์
  น้องบัว
  ฮิบโป