:ภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาพาเรียนรู้ ณ.สวนนกยูงสามพราน แกะ & กวางดาว 58