•        


           ตารางรับประทานอาหารและของว่างประจำวัน

                    ของนักเรียนศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


                    รายการอาหารกลางวัน

                            1.ประเภทข้าวได้แก่ ข้าวสวยและกับข้าว 2 อย่าง
                            2.ประเภทอาหารจานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด ข้าวต้มเครื่อง(หมู,ไก่, กุ้ง) ซุบ มักกะโรนี ฯลฯ
                            3. ผลไม้ตามฤดูกาล